Jaarrekening

Vind je het lastig om tot een goede jaarrekening te komen of wil je daar jouw tijd niet aan besteden? We helpen met het opstellen van een jaarrekening en begeleiden een controleopdracht of jaarrekeningcontrole.

De jaarrekening opstellen

Op basis van jouw gegevens, stellen we de jaarrekening op die aan de wettelijke eisen voldoet, inclusief de stukken voor de Kamer van Koophandel en alle benodigde documentatie. Deze jaarrekening kan aan belanghebbenden, zoals coproducenten, subsidiegevers, fondsen en RvT, verstrekt worden. Om te voldoen aan de ANBI-regels, kan de vereenvoudigde versie gepubliceerd worden.

De jaarrekening controleren

Voor gesubsidieerde instellingen is veelal controle van de jaarrekening verplicht gesteld door de subsidiegever. We assisteren bij het aanleveren van de gegevens die de controleren accountant nodig heeft en fungeren als schakel tussen jouw organisatie en het controleteam van de accountant. De jaarrekening wordt toegespitst op de specifieke eisen van de subsidiënten. Bij de controle gaat het, naast de financiële aspecten van je bedrijfsvoering, ook om de opzet en werking van alle relevante voorschriften.