Advisering

Een goed belastingadvies kan veel geld besparen. De fiscale regels voor artiesten en culturele instellingen wijken af van de algemene regels. Onze voorsprong in kennis en ervaring zetten we graag om in gunstige adviezen en daarmee voorkomen we zoveel mogelijk ongewenste nabetalingen bij controle achteraf.