Salarisadministratie

Heb je behoefte om het administratieve werk rond loonbetalingen uit te besteden? We kunnen alleen de salarisstroken verzorgen of een volledig pakket aan diensten verzorgen, zoals ziekmeldingen, contact met een arbodienst, aangifte loonbelasting, aanmeldingen bij het pensioenfonds, een portal voor iedere werknemer afzonderlijk, betaalbestanden die aansluiten op de financiële administratie en specifieke projecten.