Privacy

Buro Zaken respecteert de privacy van haar sollicitanten.

Als u bij ons solliciteert, verstrekt u persoonlijke gegevens. Wij verwerken deze informatie volgens de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Buro Zaken gebruikt uw persoonsgegevens voor de behandeling en beoordeling van uw sollicitatie en, in overeenstemming met u, het eventueel benaderen van referenties. Wanneer wij besluiten u een functie bij ons kantoor aan te bieden kunnen uw gegevens ook worden verwerkt voor andere gebruikelijke personeelsmanagementdoeleinden.

Buro Zaken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd, tenzij dit is vereist om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om.

Binnen onze organisatie hebben alleen personen toegang tot uw gegevens die vanwege hun functie of de betrokkenheid bij de sollicitatieprocedure toegang moeten hebben.

Voor meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken of het privacybeleid van Buro Zaken, kunt u met ons contact opnemen, t.a.v. Jan Hoogstra, Jan Willem Brouwersstraat 16, 1071 LJ Amsterdam.